" class="part-icon-bars">

Agenda estratègica del Pirineu

#AgendaPirineu Agenda Estratègica del Pirineu

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 31/12/2022
Fases del procés

Tractament aigües residuals, no contaminació subsòl

28/09/2022 07:12  

El 2022, la majoria de nuclis urbans del Pirineu no compten amb xarxa de clavegueram ni sistemes de tractament d'aigües residuals, abocant les aigües residuals al subsòl. Aquesta és la raó per la qual s estan contaminant aqüífers d'aigua dolça, contaminant el subsòl, destruint fonts d aigua potable i destruint/hipotecant el futur hídric del territori.

UE 2022

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-09-84815
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agendapirineu/f/3595/proposals/84815/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agendapirineu/f/3595/proposals/84815/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots