" class="part-icon-bars">

Agenda estratègica del Pirineu

#AgendaPirineu Agenda Estratègica del Pirineu

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 31/12/2022
Fases del procés

Canvis a "14_Creació de xarxa tipus simbiosi industrial agrària-ramadera i alimentària."

Versions

Versió 1

Avatar: Alicia Calvo Alicia Calvo
11/10/2022 10:30
Versions 1 Torna a la proposta