" class="part-icon-bars">

Agenda estratègica del Pirineu

#AgendaPirineu Agenda Estratègica del Pirineu

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 31/12/2022
Fases del procés

En aquest espai podeu introduir les vostres propostes de projectes transformadors per al desenvolupament del Pirineu d'acord amb les següents característiques orientatives:

  • Singularitat: cal impulsar el desenvolupament del territori a partir de projectes específics que posin en valor l’àmbit del Pirineu i aprofitin els potencials específics d’aquest territori
  • Escala pirinenca: cal que els projectes puguin beneficiar el màxim de persones i territoris inclosos a l’àmbit del Pirineu. Els projectes han de contribuir al màxim possible a distribuir l’activitat econòmica de forma equilibrada arreu del territori.
  • Contribució al benestar i el progrés social: els projectes han de contribuir —o si més no, no ser una trava— al benestar i la cohesió social.
  • Viabilitat: els projectes tractors que se seleccionin han de ser tècnicament i econòmicament viables.
  • Contribució a la lluita contra el canvi climàtic: els projectes han de contribuir —o si més no, no ser una trava— a assolir els objectius de neutralitat climàtica, així com a la conservació dels serveis ecosistèmics i a la millora de la qualitat ambiental.
  • Inversió en tendències de futur: els recursos han de servir preferentment per impulsar sectors que potencialment seran punters i estratègics en les properes dècades.
  • Potencial multiplicador: a fi de treure la màxima rendibilitat dels recursos públics és important que els projectes tinguin una elevada capacitat de generar sinèrgies amb lideratges forts, establir complicitats i col·laboracions entre el sector públic i el privat, i que permetin impulsar grans inversions on participin el màxim nombre d’agents possibles.

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria