" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals.

agents rurals

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2018 - 22/11/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La supressió de la categoria auxiliar de l'escala bàsica del cos d'agents rurals, i la modificació del sistema de provisió dels llocs de cap d'àrea regional són algunes de les modificacions normatives que no estan incloses a l'actual reglament del cos d'agents rurals. Cal fer una modificació del reglament per adaptar-lo als canvis normatius dels últims anys.

Objectius de la iniciativa

1. Adaptar el Reglament del Cos d’Agents Rurals a les darreres modificacions de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, que son:

  • La supressió de la categoria auxiliar de l’escala bàsica, efectuada per la modificació operada a través de la Llei 5/2017, de 28 de març.
  • La previsió del sistema de lliure designació per a la provisió dels llocs de cap d’àrea regional, efectuada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

2. Eliminar el requisit de ser agent major o superior per accedir als grups de suport i grups especials, de manera que l’accés s’obriria als agents de l’escala bàsica;

3. Valora la introducció d’altres modificacions per millorar la operativa del cos. 


Objectiu de la consulta

Valorar l’adaptació del Reglament del Cos d’Agents Rurals a les darreres modificacions de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, i a les necessitats derivades de la operativa del cos que s’han posat de manifest al llarg dels anys de vigència del decret.


Mecanisme de participació: Debat obert

De forma orientativa es plantegen les següents preguntes per tal de facilitar la reflexió i les posteriors aportacions:

  1. Considera que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
  2. Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?


Normativa afectada

Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals.

Qui hi participa 1) col·lectiu d’agents rurals, b) organitzacions sindicals i associacions professionals d’agents rurals
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 13 de Novembre de 2018
Data de finalització 20 de Novembre de 2018
Referència: II-PART-2018-11-181

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agentsrurals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agentsrurals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.