" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia decret producció agroalimentària ecològica a Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica a Catalunya

Fase 1 de 2
Participació 14/06/2019 - 14/07/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre quins són els aspectes que consideren que s’hauria de tenir en compte en la regulació de la producció agroalimentària ecològica, tenint en compte el marc normatiu actual.

Objectiu de la consulta

Conèixer quins són els aspectes que cal tenir en compte en la regulació de la producció agroalimentària ecològica, i especialment es consideren interessants aquelles aportacions relatives a la representativitat dels diferents actors del sector agroalimentari ecològic en els òrgans de govern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, així com pel que fa als criteris que haurien de regir l’aplicació del logotip identificatiu dels productes ecològics produïts i elaborats a Catalunya.

Preguntes per orientar les aportacions

  • Considera que l’actual composició i forma de designació dels membres dels òrgans de govern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és adequada? Com considera que es podria garantir la participació de nous operadors?
  • Creu que la creació d’un logotip propi és una mesura idònia per afavorir la identificació dels productes produïts i elaborats a Catalunya? Existeixen altres alternatives? En el cas que es consideri convenient crear un logotip, com s’hauria de sol·licitar i atorgar i quina publicitat s’hauria de fer del logotip a l’hora de comercialitzar els productes?
  • Considera que hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per la Generalitat de Catalunya?
  • S’haurien de preveure altres objectius diferents?


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Disposa de retorn No
Data d'inici 14 de Juny de 2019
Data de finalització 14 de Juliol de 2019
Referència: II-PART-2019-06-243

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agroalimentaria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agroalimentaria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

182

Seguidores