" class="part-icon-bars">

Consulta pública sobre l’elaboració d’un avantprojecte de Llei per regular les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

Consulta prèvia a l'elaboració d’un avantprojecte de Llei per regular les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

Fase 2 de 2
Retorn 11/01/2019 - 21/01/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia a l’elaboració del marc normatiu que permet el desenvolupament d’àrees de promoció econòmica urbana mitjançant sistemes de col·laboració público-privades, potenciant la cooperació de l’administració amb els agents socio-econòmics implicats en el desenvolupament dels centres i els eixos comercials urbans

L’objectiu d’aquesta consulta és copsar l’opinió dels ciutadans, en general, i la del sector comercial i de serveis, en particular, respecte la necessitat de disposar d’una eina que permeti fomentar la competitivitat dels establiments comercials i de serveis situats en una zona prèviament delimitada mitjançant sistemes de col·laboració i finançament público-privats -Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU)-.

Aquesta eina ha de permetre establir mecanismes de finançament obligatori per a totes les activitats econòmiques, que reuneixin determinades característiques, situades en una zona prèviament delimitada i que se’n puguin beneficiar, de manera similar a figures ja existents a països com Canadà, EEUU, Regne Unit, Alemanya,...

Per a desenvolupar el text normatiu que ha de conduir a l’aprovació del projecte de Llei per a regular les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), seria útil conèixer l’opinió sobre els següents aspectes:

a) Com s’haurien de delimitar territorialment les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU)?. Qui les hauria de delimitar?

b) Quin és el suport mínim que caldria per part dels titulars o els propietaris dels locals dedicats a activitats econòmiques, situats dins la zona delimitada i per quina majoria s’haurien de prendre les decisions?

c) Quins tipus de Pla Estratègic (actuacions) s’ha d’exigir per justificar la constitució de les APEU?

d) Com s’articularia la recaptació i gestió dels recursos econòmics privats necessaris per dur a terme el Pla Estratègic?. Qui hauria d’estar obligat a contribuir, en base a quin criteri per determinar la quantia?.

e) Quina ha de ser la forma jurídica de l’entitat gestora?

f) Quin ha de ser el paper de l’ajuntament en la validació del projecte, constitució de l’entitat gestora i supervisió de les actuacions?

g) Qualsevol altra aportació que es consideri adient

Qui hi participa Titulars d’activitats econòmiques de determinades àrees caracteritzades per la concentració d’establiments comercials, empreses i serveis, així com les organitzacions en les que s’integren. Ajuntaments als quals correspondrà autoritzar i controlar la creació de les àrees de promoció econòmica urbana
Departament Departament d'Empresa i Treball
Disposa de retorn No
Data d'inici 10 de Desembre de 2018
Data de finalització 10 de Gener de 2019
Referència: II-PART-2018-12-191

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/arees-promocio-economica-urbana-apeu/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/arees-promocio-economica-urbana-apeu/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Seguidores