" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Veure les fases

18 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Respecte a la despesa d'honoraris per realització de contracte i temporalitat (5/7 anys) no es...
Els ​honoraris de la immobiliària els ha de pagar el propietari, tenint en compte que és qui...
La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els diferents index...
Aportacions a l'avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns - Consell Català de...
Dret a ​retenir el lloguer per motius de manteniment, com per exemple a l’Estat de Nova York....
Incorporar i reconèixer el paper de les organitzacions llogateres en els processos de mediació,...
Marc legislatiu inflexible amb la multitud de clàusules abusives i els sobrecostos. La fiança ha...
Incloure el règim de contenció de rendes aprovat amb la Llei 11/2020. Es tracta d’una regulació...
En los alquileres de locales mayormente es necesario modificar el local, y elaborar proyectos de...
Debido a la obligación de ajustar los precios de arrendamiento a un indice de referencia, se...
No pot ser que les lleis s'utilitzin per buidar de drets i omplir d'obligacions al Propietari i...
Con el fin de tener un mecanismo de adecuación en las rentas, los municipios deberían disponer de...
Donada l'allargament, pel colapse de feina, dels Jutjats respecte els processos de desnonament...
Redactar el reglament d’habitatges compartits, subarrendament i de lloguer d’habitacions per tal...
El propietari pot recuperar l’immoble si hi ha incompliment o si el necessita, però ho ha de...
Si el preu de l'ultim contracte dels últims 5 anys és inferior a l'index de ref cal agafar el més...
Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a...
No s’ha de fer distinció entre la personalitat jurídica o física de l’arrendador pel que fa a la...