" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés

Canvis a "Modificació index de referència contractes d'arrendament"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"es"=>"Modificació index de referència contractes d'arrendament"}
  • +{"es"=>"Modificació index de referència contractes d'arrendament"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Modificació index de referència contractes d'arrendament"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Modificació index de referència contractes d'arrendament"}

Cos

  • +["La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els diferents index (mitja,alt, baix) en funció de les caracteristiques del pis, donat que unificar preus amb un únic index fa que la propietat no fomenti la rehabilitació per que el rendiment és el mateix que un pis en mal estat i provoca que els pisos es deteriorin i no es millorin les seves caracteristiques en detriment de l'arrendatari que li costarà trobar un pis en condicions"]
  • +["La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els diferents index (mitja,alt, baix) en funció de les caracteristiques del pis, donat que unificar preus amb un únic index fa que la propietat no fomenti la rehabilitació per que el rendiment és el mateix que un pis en mal estat i provoca que els pisos es deteriorin i no es millorin les seves caracteristiques en detriment de l'arrendatari que li costarà trobar un pis en condicions"]
Esborrats
Addicions
  • +["La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els diferents index (mitja,alt, baix) en funció de les caracteristiques del pis, donat que unificar preus amb un únic index fa que la propietat no fomenti la rehabilitació per que el rendiment és el mateix que un pis en mal estat i provoca que els pisos es deteriorin i no es millorin les seves caracteristiques en detriment de l'arrendatari que li costarà trobar un pis en condicions"]
Esborrats
Addicions
  • +["La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els diferents index (mitja,alt, baix) en funció de les caracteristiques del pis, donat que unificar preus amb un únic index fa que la propietat no fomenti la rehabilitació per que el rendiment és el mateix que un pis en mal estat i provoca que els pisos es deteriorin i no es millorin les seves caracteristiques en detriment de l'arrendatari que li costarà trobar un pis en condicions"]
Autoria de la versió
Avatar: finques josa finques josa
Versió creada el 22/11/2021 12:43