" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés

Contractes renovables automàticament​

10/12/2021 12:38  
El propietari pot recuperar l’immoble si hi ha incompliment o si el necessita, però ho ha de justificar, com passa a França, Alemanya, i tots els països de l'entorn des de fa dècades. Aquest canvi, basat en la seguretat de tinença, és fonamental no només per donar seguretat a la ciutadania i aturar la sagnia dels desnonaments invisibles, sinó també per donar estabilitat al lloguer. A Alemanya, aquest canvi que es va impulsar l’any 1971 ha permès estabilitzar i estendre el sistema de lloguer
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2021-12-83111
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentdebens/f/3327/proposals/83111/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentdebens/f/3327/proposals/83111/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Les prorrogues indefinides, lamentablement ja es varen provar a l'Estat fa molts anys. Ja durant la dictadura d'en Franco, als anys 50 i 60 es varen establir prorrogues indefinides als contractes (la famosa renda antiga). Això va ser catastrofic i a Barcelona Ciutat es va passar del 70% de la poblacio visquent de lloguer als anys 50, al 20% als anys 90, donat que gairabé cap propietari posava el seu pis al mercat de lloguer perque literalment s'acomiadava d'ell. També es preveia, logicament, que si el llogater incomplia, per exemple falta de pagament, es resolia el contracte, però això no va ser incentiu suficient per portar a terme aquesta practica i el que va fomentar al cap i a la fi va ser el mercat de compravenda i no va ser fins la LAU del 1995, proposada pel PSOE (contractes de 5 anys de durada) en que es va començar a revertir la situacio i va a començar a augmentar el mercat de lloguer.

Carregant els comentaris ...