" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés

Canvis a "Contractes llarga durada opcio"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"es"=>"Contractes llarga durada opcio"}
  • +{"es"=>"Contractes llarga durada opcio"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Contractes llarga durada opcio"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Contractes llarga durada opcio"}

Cos

  • +["Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a propietaris, llogaters, facilitaria la integració al barri i la creació de vincles de suport.\nEs pot fixar una referencia (apart de l'IPC) de revisio de rendes a l'inici de l'any 6, que automaticament adapti aquesta a la variació del mercat i els impostos, i que permeti no haver de fer nou contracte ni incertesa\nUn certificat emès per admistrador de finques col·legiat 2 mesos abans serviria per aplicar"]
  • +["Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a propietaris, llogaters, facilitaria la integració al barri i la creació de vincles de suport.\nEs pot fixar una referencia (apart de l'IPC) de revisio de rendes a l'inici de l'any 6, que automaticament adapti aquesta a la variació del mercat i els impostos, i que permeti no haver de fer nou contracte ni incertesa\nUn certificat emès per admistrador de finques col·legiat 2 mesos abans serviria per aplicar"]
Esborrats
Addicions
  • +["Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a propietaris, llogaters, facilitaria la integració al barri i la creació de vincles de suport.\nEs pot fixar una referencia (apart de l'IPC) de revisio de rendes a l'inici de l'any 6, que automaticament adapti aquesta a la variació del mercat i els impostos, i que permeti no haver de fer nou contracte ni incertesa\nUn certificat emès per admistrador de finques col·legiat 2 mesos abans serviria per aplicar"]
Esborrats
Addicions
  • +["Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a propietaris, llogaters, facilitaria la integració al barri i la creació de vincles de suport.\nEs pot fixar una referencia (apart de l'IPC) de revisio de rendes a l'inici de l'any 6, que automaticament adapti aquesta a la variació del mercat i els impostos, i que permeti no haver de fer nou contracte ni incertesa\nUn certificat emès per admistrador de finques col·legiat 2 mesos abans serviria per aplicar"]
Autoria de la versió
Avatar: Alicia Alicia
Versió creada el 11/12/2021 12:36