" class="part-icon-bars">

Consulta Pública decret de l'assistència personal a Catalunya

#@assistenciapersonal Decret pel qual es regula la prestació econòmica de l’assistència personal per a les persones en situació de dependència a Catalunya i l’ampliació del nivell de protecció d’aquesta prestació

Fase 1 de 1
Participació 01/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

Pla de comunicació i difusió AP

28/10/2020 19:34  
Perquè aquest decret de l'assistència Personal acabi sense realitat és important un cop aprovat, una estratègia activa de comunicació i difusió. És essencial que totes les persones que puguin ser mereixedores d'aquesta prestació estiguin assabentades. És necessari establir una xarxa potent per arribar a la ciutadania. Possibles línies d'actuació podrien ser: 1.- serveis socials municipals. 2.- entitats i associacions de persones amb capacitats diverses.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-10-79550
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/assistentpersonal/f/2956/proposals/79550/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/assistentpersonal/f/2956/proposals/79550/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

estigui regulat lo de assitent personal. els autistes nivell 1 al nivell 3, (autistes)(codi 12), 1P, 1Q. Necessiten suports. prou autisme 1, tu ets lleu no tajudem.
cada entitat dautisme qui vulgui ha de tenir una borsa d'assistents personals. S'ha dactivar el protocol de formació. Ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual regulen les prestacions i els i les professionals de l'assistencia personal a catalunya. articles 2 i 7. TOTES les persones amb diversitat amb una resolucio de qualsevol grau de dependencia tenenAP

no pot ser que depen don visquis, fora de barcelona, no poguem accedir a lo de assistent personal...i continuem tenint treballadores familiars a domicili. exemple zona del baix llobregat.

sha de destinar pressupost dels 16 als 64 anys a totes les persones discapacitades per causa fisica, sensorial o sordceguesa. per trastorn espectre autista, tdah, tambe es necessari que estiguin afegits.

les ordres shan daplicar. posar recurs presupuestari .18 euros la hora.

Carregant els comentaris ...