" class="part-icon-bars">

Consulta Pública decret de l'assistència personal a Catalunya

#@assistenciapersonal Decret pel qual es regula la prestació econòmica de l’assistència personal per a les persones en situació de dependència a Catalunya i l’ampliació del nivell de protecció d’aquesta prestació

Fase 1 de 1
Participació 01/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

Canvis a "Prestació per la mediació comunicativa de persones sordes i altres dificultats en la comunicació"

Versions

Versió 1

Avatar: Accessibilitat FESOCA Accessibilitat FESOCA
23/10/2020 16:15
Versions 1 Torna a la proposta