" class="part-icon-bars">

REPENSAR L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

#atencioinfancia Repensant les polítiques de prevenció, participació i protecció, a la infància, adolescència i les seves famílies en situació de vulnerabilitat

Fase 1 de 5
Realització del diagnòstic 01/05/2019 - 30/04/2020
Fases del procés

GRUPS DE TREBALL

1.Àmbit tècnic

2.Àmbit organitzatiu

3.Àmbit territorial

4.Àmbit professional

5.Àmbit transversal

6.Àmbit estratègic

7.Àmbit persones usuàries

8.Àmbit polític

9.Àmbit acadèmic

10.Àmbit de la comunicació

(*) En negreta els àmbits que treballem als territoris. 

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Justificació: Revisió de l’organització, dels recursos, dels mètodes de treball, dels circuits, de la normativa, a partir dels quals s’estructura i funciona actualment el sistema de protecció....
 • Data
 • Debat obert
Justificació:Enfocament comunicatiu del procés de reflexió sobre la modificació del sistema de protecció a la societat.
 • Data
 • Debat obert
Justificació: Avaluació de la capil·laritat del sistema de protecció a nivell territorial i prospecció de propostes que garanteixin una major proximitat.Objectiu: Analitzar els punts forts i punts...
 • Data
 • Debat obert
Justificació i Objectiu: Posada en funcionament de la comissió d’estudi (o legislativa) sobre el sistema de protecció en el marc de la comissió d’Infància del Parlament de Catalunya.
 • Data
 • Debat obert
Justificació: Anàlisi de les condicions de treball dels i les professionals els diferents àmbits del sistema de protecció i propostes de millora de les mateixes, especialment de dignificació de la...
 • Data
 • Debat obert
Justificació: Reflexions en base a estudis previs fets dins i fora de la DGAIA i de l’ICAA, investigacions acadèmiques i científiques, i anàlisi comparades amb altres sistemes de protecció de la...
 • Data
 • Debat obert
Justificació: Grups de discussió i contrast d’experiències, opinions i propostes amb famílies, infants i adolescents.Objectiu: Identificar per parts de tots els beneficiaris del Sistema de...
 • Data
 • Debat obert
Justificació:Anàlisi de l’encaix del sistema de protecció amb la resta de sistema d’atenció a les persones en el marc de la planificació d’un nou pla estratègic dels Serveis Socials Bàsics.Agents:-...
 • Data
 • Debat obert
Justificació: Anàlisi del funcionament de les actuacions de la resta de departaments implicats en la protecció de la infància, i dels mecanismes de coordinació dins del Govern i d’aquest amb els...
 • Data
 • Debat obert
Justificació: Revisió de la organització dels diferents agents que formen part del sistema de protecció, incloent aquells que entren quan els menors d’edat arriben a la majoria.Objectiu: Revisar...
 • Data
 • Debat obert