" class="part-icon-bars">

REPENSAR L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

#atencioinfancia Repensant les polítiques de prevenció, participació i protecció, a la infància, adolescència i les seves famílies en situació de vulnerabilitat

Fase 1 de 5
Realització del diagnòstic 01/05/2019 - 30/04/2020
Fases del procés

1.Col·legis professionals.

2.Entitats.

3.ONGs.

4.Síndic de Greuges

5.Fiscalia de menors.

6.CNIAC i CNJC

7.CAFAC

8.Entitats de Lleure

9.Joves ex tutelats i ex menors no acompanyats