" class="part-icon-bars">

REPENSAR L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

#atencioinfancia Repensant les polítiques de prevenció, participació i protecció, a la infància, adolescència i les seves famílies en situació de vulnerabilitat

Fase 1 de 5
Realització del diagnòstic 01/05/2019 - 30/04/2020
Fases del procés

Repensar el Sistema d'Atenció a la infàcia i adolescència posant en el centre del procés de reflexió a les persones usuàries del Sistema.

Com ho farem? A través de dues metodologíes.

Perspectiva Quantitativa:

Qüestionari: Adreçat als i les professionals vinculats amb el Sistema per conèixer des del seu punt de vista com se situa el Sistema de protecció actual davant d’uns principis i valors que considerem que haurien de guiar totes i cadascuna de les accions i decisions que es prenen a diari.

Perspectiva Qualitativa:

Grups de treball : Per a conèixer des del punt de vista dels i les professionals així com de les persones usuàries (infants i famílies ) els seus punts de vista (opinions i valoracions) sobre diversos aspectes rellevants del funcionament actual del Sistema d’Atenció a la Infància i recollir propostes de millora.

  • 32 sessions de treball internes del grup motor (SIAJ/DGAIA/ICAA) entre maig de 2019 i gener de 2020
  • 5 dinàmiques de reflexió amb les direccions dels Serveis territorials dinamitzades per les directores de la DGAIA i l’ICAA (dinàmica far)
  • 10 jornades territorials de reflexió sobre el Sistema d'atenció a la infància
  • Al matí, amb els i les professionals del Sistema (Serveis Socials, Educació, Salut, Interior, DGAIA, Etc.). En total han participat 356 professionals.
  • A la tarda, amb els i les usuàries del Sistema (Infants, famílies i joves extutetats/des). En total han participat 302 usuaris (207 infant i joves i 95 famílies) 
  • Anàlisis d'estudis previs
  • Reflexions dels grups de discussió
  • Propostes de millora, bones pràctiques i innovació
  • Conclusions sobre el què cal modificar i el quès és necessari mantenir del sistema actual.