" class="part-icon-bars">

REPENSAR L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

#atencioinfancia Repensant les polítiques de prevenció, participació i protecció, a la infància, adolescència i les seves famílies en situació de vulnerabilitat

Fase 1 de 5
Realització del diagnòstic 01/05/2019 - 30/04/2020
Fases del procés

Canvis a "GRUP DE DISCUSSIÓ ACADÈMIC"

Versions

Versió 1

Avatar: Joan Llosada Joan Llosada
09/03/2020 15:44
Versions 1 Tornar al debat