" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
Afavorir àmbits d'exigència de serveis de qualitat basant-se en la gestió de processos en les...
  • Creat el
    15/03/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Tenir una figura referent amb qui contactar amb major facilitat, ja que sovint per manca de...
  • Creat el
    18/03/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 8
A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge existent i...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a...
6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los...
7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'han de revisar...
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...
Aboguem per:Una perspectiva biopsicosocial i centrada en la personaUna coordinació i abordatge...
Les dades són de les persones, i elles són les que han de poder accedir a la informació, així com...
Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabilitat segons els...
És imprescindible incorporar la tecnologia en l'atenció, però no únicament els sistemes...
L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones,...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
El model ha de ser escalable a tota la població, no sosl els àmbits definits. El model ha d'estar...
·    Accessibilitat: entorn físic/arquitectònic favorable (productes de suport, adaptacions...)....
S'han de prohibir les contencions físiques i farmacològiques. Substituïr-les per programació de...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
Cal canviar l'uniforme del personal. Sembla que visquin dins d'un hospital en comptes del que es...