" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
El paradigma del nou model de AISS ens porta cap a una orientació significativa a l’àmbit...
Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei de L'Agència d'Atenció Integrada Social i...
Cal canviar l'uniforme del personal. Sembla que visquin dins d'un hospital en comptes del que es...
Compartir el coneixement científic dels professionals d'infermeria i/o medicina, en l'àmbit dels...
La prevenció [centrada en la persona] de forma coordinada i multidisciplinària dels equips...
Aportacions de Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya celebra la voluntat de la Generalitat de Catalunya per la...
  • Creat el
    28/03/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 3
La majoria de residències la qualitat del menjar queda molt lluny del desitjat, del que menjaria...
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge existent i...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
És necessari dignificar i posar en valor les professionals de l'àmbit social. I fer un...
En la documentació presentada no es contempla la presència d'usuaris ni famílies. Com associació...
Reforçar el sistema de suport al desenvolupament infantil i l’atenció precoç a les dificultats o...
Menú amb varietat mensual, assegurant que el menjar de totes les residències sigui adient a les...
  Persones convivents cuidadores: En els documents no s’exposa res vers ells específicament i...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
Caldria que poguessin escollir dos primers i dos segons, més opció de fruita de temporada i de...
Proposta resolució Parlament Catalunya 250-00458/13 Reconeixement impuls habitatge cooperatiu en...
  • Creat el
    28/03/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 2
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...