" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquest Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària vol garantir una atenció més integrada a la gent gran, a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemàtica social derivada de la salut mental i, en general , a totes les persones amb necessitats complexes d’atenció. Aquesta Agència està participada pels departaments de Drets Socials i de Salut i compta amb la participació del món local i representació de la ciutadania.

L’objectiu de la consulta és el d’obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei per crear una agència d’atenció integrada social i sanitària per permeti millorar els resultats de salut i benestar, millorar l’experiència d’atenció a les persones i de les seves famílies, garantir l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari i dels serveis socials, i facilitar l’experiència dels professionals en la prestació de l’atenció.

També es pretén recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú rectificar per poder oferir una millor atenció integrada social i sanitària.

1-   Objectiu general:

Garantir una atenció més integrada, que permeti millorar els resultats de l’atenció a les persones grans i a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemàtica social derivada de la salut mental i, en general, a totes les persones amb necessitats complexes, des d’una quàdruple perspectiva:

 • Millorar els resultats de salut i benestar, promovent la qualitat de vida, l’apoderament i l’autonomia personal.
 • Millorar l’eficiència i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i dels serveis socials, a través de l’adequació de l’atenció i de la utilització dels serveis de la població atesa, en què es garanteixi la qualitat, l’accessibilitat i l’equitat.
 • Millorar l’experiència d’atenció d’aquestes persones i de les seves famílies i/o l’entorn cuidador, en què es vetlli perquè el seu projecte vital es pugui desenvolupar en el seu entorn familiar i comunitari.   
 • Millorar l’experiència dels professionals en la prestació de l’atenció.


2-    Objectius específics:

Si bé són múltiples els àmbits on és necessari avançar en la integració de l’atenció, en el context actual cal prioritzar quatre objectius específics:

 • Transformar els serveis de caràcter residencial per tal que responguin plenament als respectius projectes vitals, al marc de drets i la diversitat de persones i territoris, tot promovent una transició efectiva cap a la desinstitucionalització.
 • Enfortir i integrar els serveis i suports d’atenció domiciliària, i altres de concomitants, per garantir el dret a viure de forma independent a la comunitat en les millors condicions de salut i qualitat de vida.
 • Garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental i addiccions amb el desenvolupament d’un model d’atenció integrada.
 • Avançar, en el marc del Pla de transformació digital, en el model integrat de sistemes d'informació social i sanitari que permeti la compartició i la integració de la informació generada pel sistema de salut i el sistema social (història social i clínica compartida) amb la incorporació de solucions digitals que facilitin la necessària pràctica col·laborativa entre les diferents organitzacions i professionals de diferents àmbits d’atenció, el coneixement i els resultats dels sistemes d'atenció, i la situació i les necessitats de les persones ateses.


Més enllà d’aquests quatre objectius prioritaris, de manera progressiva, caldrà incorporar necessàriament altres iniciatives, com:

 • Crear un model integrat de promoció de l’autonomia personal i de les capacitats de les persones en risc o situació de dependència i discapacitat i/o fragilitat.
 • Crear un model integrat d’atenció sanitària i social a la primera infància amb discapacitat, trastorns mentals i malalties minoritàries.
 • Consensuar un model d’atenció integrada a les persones que són ateses en dispositius d’atenció diürna.
 • Desenvolupar el model d’interacció entre l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut i l’atenció primària dels serveis socials bàsics.
 • Desenvolupar el model d’atenció sociosanitària i de salut mental integrada de llarga durada de Catalunya.
 • Abordar altres àmbits com l’atenció precoç i el suport al desenvolupament infantojuvenil, l’envelliment saludable, la promoció de comunitats saludables socialment compromeses, el disseny i aplicació de metodologies de suport integrat al projecte vital de cada persona, etc.


Per a més informació en relació a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, podeu consultar el web: https://salutweb.gencat.cat/ca/site/aiss/inici/


Per tal de participar en aquesta consulta pública prèvia, us proposem que respongueu al qüestionari "Preguntes per centrar les aportacions: debat obert". En cas de preferir aportar un document adjunt que reculli la vostra participació, podeu fer-ho a través del mecanisme de "Propostes"

Propostes Veure tots (69)

3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
Integrar els farmacèutics comunitaris com equip d'atenció als centres reduiria els costos,...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones,...
La Pedagogia de la Salut, des d'una perspectiva Social i Educativa
Més enllà del guariment, des de la pedagogia apostem per l'atenció integral, tant a la diversitat...
Veure tots (69)
El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest avantprojecte de llei.
Qui hi participa La consulta pública està oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions. Atesa la repercussió i implicacions que suposaria la creació d’una Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, es creu convenient obtenir el parer, d'entre d'altres, dels ens locals, associacions, proveïdors i entitats prestadores dels sistemes de serveis socials i de salut i professionals experts i amb competències relacionades amb l’atenció integrada. Així com altres entitats, institucions i òrgans.
Com es decideix Amb la valoració de les aportacions rebudes.
Grup promotor Departament de Drets Socials i Departament de Salut
Unitat promotora Equip Motor de l'Atenció Integrada Social i Sanitària
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 28 de Febrer de 2022
Data de finalització 28 de Març de 2022
Referència: II-PART-2022-02-460

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/atenciointegrada/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/atenciointegrada/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

38

Participants

158

Seguidores

178

Comentaris

69

Propostes

86

Adhesions

296

Respostes