" class="part-icon-bars">

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

#avaluartransparència Debat sobre l’avaluació per a millorar la transparència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya arran de l’Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa (2023).

Fase 2 de 2
Retorn 26/09/2023 - 06/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Rendició de comptes sobre el compliment "

Versions

Versió 1

Avatar: MIGUEL ÁNGEL BLANES MIGUEL ÁNGEL BLANES
13/09/2023 10:22

Versió 2

Avatar: Dinamització del procés participatiu Dinamització del procés participatiu
23/10/2023 14:27
Versions 2 Torna a la proposta