" class="part-icon-bars">

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

#avaluartransparència Debat sobre l’avaluació per a millorar la transparència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya arran de l’Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa (2023).

Fase 2 de 2
Retorn 26/09/2023 - 06/10/2023
Fases del procés

Canvis a "A. INFORME: actuacions correctores"

Versions

Versió 1

Avatar: Administradora Administradora
03/11/2023 14:36

Versió 2

Avatar: Administradora Administradora
03/11/2023 14:51
Versions 2 Torna a la proposta