" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació obre a consulta pública prèvia l’elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de Catalunya.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’actual normativa reguladora de la caça a Catalunya és la Llei de caça estatal, del 1970, que ha quedat desfasada en molts aspectes, entre d’altres les variacions de la situació social i econòmica, de l’estructura d’edat de la població, dels usos públics en l’àmbit rural, de l’estructura territorial i de la pròpia dinàmica de les espècies cinegètiques.

La Llei de caça de Catalunya ha de ser un element que contribueixi a la gestió sostenible dels ecosistemes i a l’equilibri territorial. Ha de tenir en compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania i ha d’esdevenir un veritable motor de dinamització i d’orientació dels sectors econòmics i del desenvolupament rural i de muntanya. També, la nova normativa ha d’explorar i implantar nous models i formes de fer per resoldre els problemes específics de zones de muntanya, dels conreus competitius o de les zones urbanes i suburbanes, entre d’altres. I, tot això, respectant i valoritzant l’activitat tradicional de la caça, en harmonia amb la resta d’activitats al medi i la sostenibilitat ambiental.

Objetiu de la consulta

Els aspectes principals objecte de consulta, seran els relatius a la millor manera de resoldre les mancances que pateix la regulació actual de la caça, a l’efecte d’assolir els grans objectius previstos al Pla de Govern:

Així, la consulta pública permetrà que els participats puguin aportar opinions i propostes en relació a aspectes com ara:

Mecanismes de participació

A més de la consulta pública que s'ofereix des del canal participa de la Generalitat de Catalunya, també es poden fer aportacions mitjançant l'adreça de correu electrònic de la unitat promotora: lleicassa@gencat.cat.

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim les qüestion genèriques següents: 

 1. Com cal regular els aspectes socials, el control de danys i la gestió per a un medi equilibrat i sostenible?
 2. Com millorar la formació dels caçadors per a garantir una activitat més segura, sostenible i responsable?
 3. Com establir un nou marc d’equilibri entre la propietat dels espais de caça, l’activitat econòmica i l’exercici de la caça?
 4. Com diferenciar la regulació dels conflictes generats per les espècies cinegètiques respecte de la regulació de l’activitat lúdica cinegètica?
 5. Com mantenir la caça social i d’oci com a activitat molt estesa al país (única activitat que manté almenys una societat de caçadors a cada municipi de Catalunya)?
 6. Com millorar la percepció que es té de la caça i del control d’espècies pel seu servei públic i els prejudicis respecte de l’activitat caça cinegètica?
 7. Com establir els fonaments legals del model de control d’espècies, que està assolint un paper molt important de servei públic? En aquest sentit, cal avaluar, considerar i promoure el paper del caçador habilitat (de l’àrea de caça), del caçador professional, de les empreses de serveis i de les actuacions mixtes (agent rural, pagès i caçador), cadascú en el seu àmbit.
 8. Com articular el compliment de les normes sanitàries, tant pel que fa a la salut humana com animal?
 9. Com desenvolupar el consum i la comercialització de la carn de caça i altres productes derivats, amb la màxima seguretat i qualitat? Cal també, facilitar el consum i comercialització de proximitat, que contribueixi a la sostenibilitat econòmica de la zona.
 10. Com redefinir les responsabilitats de cadascun dels sectors implicats en l’activitat cinegètica i en els danys que aquesta pugui ocasionar?
 11. Com articular l’ordenació territorial de la caça, per resoldre el conflicte actual derivat de les múltiples visions i actituds que no són coincidents en un mateix territori, on els drets dels caçadors estan preservats i poden superposar-se als dels no caçador?. I alhora, els caçadors han de suportar totes les responsabilitats derivades de la titularitat, mentre que l’interès públic té poques eines i poc variades per fer front als problemes?
 12. Quines eines reguladores calen per reordenar l’activitat i facilitar la resolució de conflictes entre caçadors, propietaris, administracions locals, productors primaris i usuaris del medi natural?

Propostes Veure tots (1)

mUY BIEN
Veure tots (1)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data de finalització 30 de Setembre de 2017
Referència: II-PART-2017-07-85

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avantprojecte-llei-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avantprojecte-llei-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

5

Seguidores

1

Propostes