" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Consulta Pública Prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 09/09/2023 - 08/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Manca de recursos pels adolescents discapacitats"

Versions

Versió 1

Avatar: MARIA ISABEL MARIA ISABEL
08/08/2023 13:22
Versions 1 Torna a la proposta