" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Consulta Pública Prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 09/09/2023 - 08/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Maltrato en personas con discapacidad "

Versions

Versió 1

Avatar: MARIA ANGELES MARIA ANGELES
31/08/2023 07:56
Versions 1 Torna a la proposta