" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Veure les fases

Els preus del servei VTC i el seu mètode de càlcul han de ser publicats i visibles pels usuaris

28/05/2019 11:13  
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència, els preus del servei VTC haurien de ser visibles pels usuaris i que aquests coneguessin a quins concrets paràmetres obeeix la seva quantificació en cada servei. S'ha d'establir el dret de tot usuari del servei VTC a conèixer per endavant els preus aplicables i la fórmula utilitzada pel seu càlcul, com en el cas del taxi. Aquesta informació també s'hauria de facilitar a l'Administració competent
Número d'adhesions151

Referència: II-PROP-2019-05-75703
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75703/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75703/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (14.3%)

member-avatar Sandra

A favor  Para operar en ciudad la Vtc necesita licencia URBANA y no la tiene, esclaviza a sus conductores y no están regulados. Tienen muchos accidentes de tráfico por no ser profesionales al volante y tampoco aseguran a sus clientes.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

1.- Para realizar el transporte urbano se necesita una licencia de taxi. ¡¡ Las licencias de VTC´s son para transporte INTERURBANO !!.
2.- Las licencias VTC, en este orden de cosas, son una competencia desleal hacia el taxi con el engaño "torticero" de la tecnología y la "economía colaborativa" y un fraude hacia el usuario ya que son las APP (tal como el Tribunal Europeo ha sentenciado" son empresas de Transporte y no de intermediación como ellos dicen.
3.- La Directiva Bolkestein debe prevalecer y es de obligado cumplimiento, habida cuenta de que el transporte público y las ambulancias NO SE PUEDEN LIBERALIZAR. A partir de ya está todo dicho.
4.- Uds. la Generalitat lo que pretenden de forma velada es EXPROPIARNOS a los taxista de forma "soviética" de nuestro patrimonio familiar y de nuestra forma de vida; LA LICENCIA.
Gracias.

Carregant els comentaris ...