" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Veure les fases

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La obsesión de regular la Vtc está muy bien si es para que el cuidado tenga un mejor servicio....
Els serveis interurbans s’hauran d’iniciar on s’ha expedit la llicència. S’haurà de facilitar que...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Facilitat de pagament
Caldrà facilitar el pagament que es podrà portar a terme en efectiu,...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
En la DA 3a de la llei 19/2003 es plantejava un Pla Específic de Foment que establia que el...
Cap dels elements obligatoris que han d'equipar els taxis requereix d’una instal·lació que sigui...
Els vehicles mai no podran captar serveis pel carrer; quan no estiguin realitzant un servei,...
La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 permet a les CCAA modificar les condicions...
El Decret 314/2016 determina les condicions específiques de contractació i comercialització de...
Apostem per una diferenciació clara d’ambdós sectors.
Tal i com diu la Memòria, aquestes...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposo que les llicències VTC, tinguin un preu superior al Taxi, per exemple 60€
Crec que ja es moment de garantir aquestes paraules.
Una llicencia de bar no es el mateix que...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Taxi, servei public de interés general. Eixí el va ratificar el tribunal suprem el Juny 2018.
...
La tarifa ha de ser comprensible i transparent, pel que el sistema de preus haurà de ser lineal,...
Els hàbits de consum han canviat molt des de 2003. Avui tot gira al voltant d’internet i els...
Así como se le exige al taxi que se adapte a las normativas medioambientales y no se homologan...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacions i quin era el...
Per seguretat dels usuaris, si els vehicles VTC no son dedicats habitualment a serveis especials...
Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de ser revocada.
...
Bona tarde, en dic Antonio i voldría aportar el meu granet.
1Considero que les autoritzacións...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Jo veig perfecte que es regulin les VTC perquè no pot ser que un transport públic com el taxi no...
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Col·legi professional del taxi
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El...
El primer que caldria preguntar-se és si cal legislar el taxi i els VTCs de forma conjunta, atès...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 151
 • Número de comentaris: 7
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
És evident també que aspectes com el cobrament individual o el taxi compartit són avui molt més...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Proposo que les llicències VTC haurien d'ésser limitades segons la regla 1-30, 1 llicència VTC...
Els professionals del taxi han de fomentar l’ús de la llengua catalana i utilitzar-la, amb el...
Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem és al ROTT), i ho...
Si les autoritzacions no són municipals i circumscrites a un territori determinat, la gent es...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Qualsevol increment de llicències o futura concessió haurà de donar-se només sota estrictes...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...
Propuesta (en el caso de Cabify que no cumple la ley de los 15' de Pre contratación, sino que al...
Un dels objectius de la nova llei és garantir un estàndard de seguretat per a les persones...