" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Veure les fases

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Bona tarde, en dic Antonio i voldría aportar el meu granet.
1Considero que les autoritzacións...
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El Govern, ha d’impulsar la creació...
Jo veig perfecte que es regulin les VTC perquè no pot ser que un transport públic com el taxi no...
La generalitat debería proveer al taxi de una app de interés social y obligatoria al taxi . Las...
Penso que els conductors de VTC tindrien que obtenir un titol acreditatiu per fer el seu treball...
Proposo que les llicències VTC haurien d'ésser limitades segons la regla 1-30, 1 llicència VTC...
Donat que un dels objectius d'aquesta nova llei és el de millorar les condicions econòmiques del...
El sector del taxi siempre se ha modernizado y adaptado a los cambios, a las necesidades de los...
Un dels objectius de la nova llei és garantir un estàndard de seguretat per a les persones...
Crec que ja es moment de garantir aquestes paraules.
Una llicencia de bar no es el mateix que...
Tenis una llei que regula les Vtc que no ha parat de Canviar desde fa mes de 20 anys i que no...
Por mucho que se quiera regular y hacer inviable la existencia de las VTC, el taxi solo está...
La obsesión de regular la Vtc está muy bien si es para que el cuidado tenga un mejor servicio....
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 151
 • Número de comentaris: 7
La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 permet a les CCAA modificar les condicions...
El Decret 314/2016 determina les condicions específiques de contractació i comercialització de...
Proposo que les llicències VTC, tinguin un preu superior al Taxi, per exemple 60€
Apostem per una diferenciació clara d’ambdós sectors.
Tal i com diu la Memòria, aquestes...
A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacions i quin era el...
Col·legi professional del taxi
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El...
Es del tot necessari una acreditació professional per aquest tipus de conductors; al cap i a la...
Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem és al ROTT), i ho...
Per la peculiaritat del servei entenem que la contractació ha de ser pel total de la capacitat...
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
Els vehicles mai no podran captar serveis pel carrer; quan no estiguin realitzant un servei,...
Els preus del servei en vehicles VTC han de ser regulats, evidentment, i per tal de mantenir la...
Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de ser revocada.
...
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
Facilitat de pagament
Caldrà facilitar el pagament que es podrà portar a terme en efectiu,...
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...
Cap dels elements obligatoris que han d'equipar els taxis requereix d’una instal·lació que sigui...
La nova Llei hauria d'obligar als vehicles VTC -com ja succeeix en el sector del taxi- a...
Caldrà integrar el taxi en el sistema públic de transport i reconèixer la seva condició de servei...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Cal una limitació del total de vehicles oferint serveis de transport de viatjers amb vehicle,...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
La Generalitat té competències plenes sobre l’àmbit del transport i és responsable de què...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Si un taxi de l'AMB vol prestar serveis en què la destinació del trajecte es trobi fora d'aquest...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 13
 • Número de comentaris: 0
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...