" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic del Litoral del Baix Empordà

Projecte Interreg MPA-ENGAGE

Fase 3 de 3
Fase de retorn 15-11-2021 - 30-11-2021
Veure les fases

Canvis a "Creació de una reserva marina"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Creació de una reserva marina"}
  • +{"ca"=>"Creació de una reserva marina"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Creació de una reserva marina"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Creació de una reserva marina"}

Cos

  • +["El litoral del Baix Empordà te unes característiques i uns valors naturals molt peculiars que la fan una bona candidata a ser un espai marí amb una protecció especial, tal i com ja gaudeixen espais com el Cap de Creus o les Medes. Malauradament les figures de protecció de les quals gaudeix actualment el litoral del Baix Empordà no han aconseguit cap millora en el espai, ni frenar la seva degradació, ans el contrari, ja que l'entorn només ha fet que empitjorar any darrera any. Per tant, tenint en conte la forta pressió que pateix l'espai en diversos àmbits i donat que qüestions com assignar recursos humans i tècnics o disposar d'un òrgan de gestió esdevé complexa en no tractar-se d'una figura de protecció de certa magnitud i carisma, crec que aplicar mesures puntuals i en zones puntuals o en un àmbit reduït difícilment obtindran resultats positius i considerables."]
  • +["El litoral del Baix Empordà te unes característiques i uns valors naturals molt peculiars que la fan una bona candidata a ser un espai marí amb una protecció especial, tal i com ja gaudeixen espais com el Cap de Creus o les Medes. Malauradament les figures de protecció de les quals gaudeix actualment el litoral del Baix Empordà no han aconseguit cap millora en el espai, ni frenar la seva degradació, ans el contrari, ja que l'entorn només ha fet que empitjorar any darrera any. Per tant, tenint en conte la forta pressió que pateix l'espai en diversos àmbits i donat que qüestions com assignar recursos humans i tècnics o disposar d'un òrgan de gestió esdevé complexa en no tractar-se d'una figura de protecció de certa magnitud i carisma, crec que aplicar mesures puntuals i en zones puntuals o en un àmbit reduït difícilment obtindran resultats positius i considerables."]
Esborrats
Addicions
  • +["El litoral del Baix Empordà te unes característiques i uns valors naturals molt peculiars que la fan una bona candidata a ser un espai marí amb una protecció especial, tal i com ja gaudeixen espais com el Cap de Creus o les Medes. Malauradament les figures de protecció de les quals gaudeix actualment el litoral del Baix Empordà no han aconseguit cap millora en el espai, ni frenar la seva degradació, ans el contrari, ja que l'entorn només ha fet que empitjorar any darrera any. Per tant, tenint en conte la forta pressió que pateix l'espai en diversos àmbits i donat que qüestions com assignar recursos humans i tècnics o disposar d'un òrgan de gestió esdevé complexa en no tractar-se d'una figura de protecció de certa magnitud i carisma, crec que aplicar mesures puntuals i en zones puntuals o en un àmbit reduït difícilment obtindran resultats positius i considerables."]
Esborrats
Addicions
  • +["El litoral del Baix Empordà te unes característiques i uns valors naturals molt peculiars que la fan una bona candidata a ser un espai marí amb una protecció especial, tal i com ja gaudeixen espais com el Cap de Creus o les Medes. Malauradament les figures de protecció de les quals gaudeix actualment el litoral del Baix Empordà no han aconseguit cap millora en el espai, ni frenar la seva degradació, ans el contrari, ja que l'entorn només ha fet que empitjorar any darrera any. Per tant, tenint en conte la forta pressió que pateix l'espai en diversos àmbits i donat que qüestions com assignar recursos humans i tècnics o disposar d'un òrgan de gestió esdevé complexa en no tractar-se d'una figura de protecció de certa magnitud i carisma, crec que aplicar mesures puntuals i en zones puntuals o en un àmbit reduït difícilment obtindran resultats positius i considerables."]
Autoria de la versió
Avatar: Jordi Cruz Plaja Jordi Cruz Plaja
Versió creada el 22/10/2021 17:51