" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic del Litoral del Baix Empordà

Projecte Interreg MPA-ENGAGE

Fase 3 de 3
Fase de retorn 15/11/2021 - 30/11/2021
Fases del procés

Canvis a "Redacció de criteris tècnics per la regulació dels plans d'us i serveis de temporada, consensuat amb els agents de la Taula de Cogestió del LBE"

Versions

Versió 1

Avatar: Angela Olvera Angela Olvera
02/11/2021 15:05
Versions 1 Torna a la proposta