" class="part-icon-bars">

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

#CatàlegPaisatgePenedès Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Fase 1 de 2
Fase d'exposició pública 14/02/2024 - 07/06/2024
Fases del procés

Canvis a "Completar bibliografia penedesenca del coautor Herrera, Josep Antoni, al Capítol 9. Documentació de referència."

Versions

Versió 1

Avatar: Prof. Dr. JOSEP ANTONI HERRERA I SANCHO Prof. Dr. JOSEP ANTONI HERRERA I SANCHO
21/03/2024 13:08
Versions 1 Torna a la proposta