" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte del Cens d’entitats del Voluntariat de Catalunya.

Regulació del règim jurídic bàsic sobre el funcionament i les formes d'accés, inscripció i cancel·lació del Cens d'entitats del Voluntariat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25-03-2019 - 24-05-2019
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Norma que regularà tot el procediment del Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya en totes les seves fases (alta del cens, modificació de dades i baixa del cens)

Descripció

Informar de la creació d’una nova regulació bàsica sobre el funcionament i les formes d’accés, inscripció i cancel·lació del Cens d’entitats del Voluntariat de Catalunya. 

Amb aquesta iniciativa es vol recollir les propostes de millora que puguin fer les administracions públiques, les entitats sense ànim de lucre, les persones voluntàries i els/les ciutadans/es o col·lectius que es puguin sentir interpel·lats a participar en la definició i finalitats de l’abast del projecte de decret. 


Objectius

Disposar d’una norma reglamentària que reguli el procediment del Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya en totes les seves fases (alta, modificació i baixa)

Oferir seguretat jurídica i transparència al procés d’inscripció, modificació i baixa del Cens

Esdevenir un instrument efectiu per al Govern per a la planificació de les polítiques públiques de foment del voluntariat, que permetin impulsar accions de reconeixement i suport d’aquelles entitats que disposen d’un projecte de voluntariat ben definit i que garanteix, a la vegada, una acció voluntària de qualitat

Disposar d’una eina efectiva per atendre les singularitats de les entitats de cada territori, disposant de dades per implementar aquelles polítiques i serveis que cada realitat territorial més demanda, implementant accions més eficients, eficaces i guiades pel principi de proximitat i territorialitat

Disposar d’instruments efectius per combatre aquelles activitats que, malgrat dites de voluntariat, romanen excloses de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme 

Simplificar els tràmits per acreditar el caràcter d’entitat de voluntariat a Catalunya i reconèixer públicament la feina que les entitats sense afany de lucre realitzen a Catalunya. 

Desplegar la llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme en relació amb les accions de foment que les Administracions Públiques han de portar a terme per enfortir el voluntariat.


Preguntes per a orientar les aportacions

Esteu d’acord en què s’elabori una normativa reguladora sobre el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya?

Esteu d’acord que el nou marc normatiu reconegui, a nivell institucional, la tasca que realitzen les entitats de voluntariat?

Esteu d’acord que amb aquesta norma es blinda el model català de voluntariat?

Qui participa - Entitats sense afany de lucre amb projectes de voluntariat - Institucions públiques - Ciutadania en general
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat
Disposa de retorn
Data d'inici 25 de Febrer de 2019
Data de finalització 24 de Març de 2019
Referència: II-PART-2019-02-218

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/censentitatsvoluntariat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/censentitatsvoluntariat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

171

Seguidores