" class="part-icon-bars">

Projecte dels espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt

# Lliçàcreixambtu Procés de participació ciutadana per a la definició dels espais del nou centre de Lliçà d'Amunt

Fase 3 de 3
Fase de conclusions i retorn de resultats 23/06/2021 - 25/10/2021
Fases del procés

Sessió sectorial no mixta amb dones i persones no binàries

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
25/03/2021 15:06   0 comentaris
22 Juny 2021
17:00 - 19:00
Nombre d'aportacions 50
Nombre d'assistents 7
Organitzacions assistents

1. AMPA Escola Escola Rosa Oriol Anguera
2. Lliçà d'Amunt Dones

Referència: II-MEET-2021-03-502
Versió 16 (de 16) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3092/meetings/502/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3092/meetings/502/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Trobada privada Transparent

Sessió de debat específica per recollir la veu de les dones i persones no binàries, per garantir un espai segur de participació on puguin expressar-se evitant la mirada androcèntrica. 

La sessió de treball té la finalitat de incorporar la mirada de les dones i les persones no binàries als resultats recollits durant les sessions temàtiques, per tal de revisar-les i incorporar la seva visió complementària.

Si les condicions sanitàries ho permeten la sessió es podria realitzar en format presencial. En aquest cas, la limitació establerta per a la reunió de persones ens obligaria a que la participació sigui per invitació, a partir d'una selecció de persones amb el perfil desitjat.

L'assistència ha estat gestionada per l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i és restringida per complir amb les mesures sanitàries establertes per causa de la Covid19.A determinar
Lliçà d'Amunt

Acta de la trobada

Les sessions de treball sectorials han tingut la finalitat de incorporar la mirada de dos col·lectius específics, el de persones joves adolescents i el de dones i persones no binàries, als resultats recollits durant les sessions temàtiques, per tal de revisar-les i incorporar la seva visió complementària.

Data: 22/06/21

Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres