" class="part-icon-bars">

Creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i modificació puntual de les comissions d’urbanisme

Consulta sobre el projecte de decret de creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat

Fase 2 de 2
Fase de tancament 14/12/2018 - 17/12/2018
Veure les fases
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  22/11/2018 - 13/12/2018

  Fase de participació pública

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  14/12/2018 - 17/12/2018

  Fase de tancament

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en el contingut de la norma a desenvolupar.