" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior

#decretnovescce Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2020 - 15/02/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents als requisits necessaris i al procediment per al reconeixement oficial de les comunitats catalanes a l’exterior i de les seves federacions, així com de les comunitats catalanes virtuals a l’exterior. 


En el marc de la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, la present iniciativa normativa està encaminada a regular tots aquells aspecte que el Capítol III de la mateixa estableix que s’han de regular per decret. En aquest sentit, l’article 15 disposa que els requisits i el procediment de reconeixement oficial de les comunitats catalanes a l’exterior s’han d’establir per decret, així com també les particularitats aplicables a les comunitats catalanes virtuals, com la seva creació i funcionament, els criteris per a la promoció de federacions per àrees geogràfiques, el tràmit de consulta previ al Consell de la Catalunya Exterior i el procediment de revocació del reconeixement; l’article 16 disposa com a supòsit de revocació del reconeixement oficial de les comunitats catalanes a l’exterior l’incompliment de l’obligació de mantenir actualitzades les dades en el Registre de les comunitats catalanes a l’exterior de conformitat amb el que s’estableixi per decret, així com també, en cas de revocació, la pèrdua del dret d’accés als serveis i a les prestacions i el reintegrament dels beneficis econòmics que s’haguessin obtingut; per acabar, l’article 19 disposa que s’ha de determinar per decret la inscripció en el Registre de les comunitats catalanes a l’exterior de totes les circumstàncies relacionades amb les comunitats catalanes a l’exterior.

Preguntes per orientar les aportacions


Quins requisits bàsics creieu hauria de contemplar la regulació per al reconeixement de noves comunitats catalanes a l'exterior ?

Com creieu s'haurien de tractar i relacionar amb la Generalitat les comunitats "virtuals" ?

S'haurien de preveure altres objectius diferents ?

Quin criteri considereu hauria de ser el més rellevant a l'hora de reconèixer noves entitats?

Propostes Veure tots (1)

S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques al Projecte de decret...
Veure tots (1)
El que es decideix La relació de les comunitats catalanes a l'exterior, i el seu reconeixement, amb la Generalitat
Qui hi participa Comunitats catalanes resident a l'exterior
Com es decideix En base al text proposat i a les aportacions que es facin en el procés de participació
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Unitat promotora Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea - Servei de la Catalunya Exterior
Disposa de retorn No
Data d'inici 18 de Desembre de 2019
Data de finalització 20 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-11-296

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/comunitatcatalana/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/comunitatcatalana/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

194

Seguidores

1

Propostes