" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es regulen les condicions necessàries per garantir l’accés a l’assistència sanitària d’acord amb els criteris d’igualtat i equitat

Establir les condicions que permetin garantir que l’accés als serveis sanitaris amb càrrec als recursos públics per mitjà del Servei Català de la Salut s’ajustin als criteris d’igualtat i equitat

Fase 1 de 1
Propostes 11/11/2019 - 11/12/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

  1. 1
    11/11/2019 - 11/12/2019

    Propostes

    Us demanem que formuleu les vostres propostes en referència al tema plantejat