" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català

Fase 2 de 2
Retorn 18/10/2023 - 18/12/2023
Fases del procés

Podeu consultar el document de retorn, on es fa un recull de les propostes fetes i una anàlisi.

Enllaceu-lo amb el document que haurem adjuntat prèviament. En l’enllaç, amb l’editor de text, hi heu d’annexar la URL que apareix quan s’obre el document de retorn adjunt.