" class="part-icon-bars">

Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

Fase 2 de 2
Retorn 27/07/2020 - 27/08/2020
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)