" class="part-icon-bars">

Projecte de decret del Consell de la Catalunya Exterior

#consellcatexterior Projecte de decret regulador del Consell de la Catalunya Exterior

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2020 - 25/02/2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu és proporcionar una nova regulació integral del Consell de la Catalunya Exterior, com a òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a l’exterior, i com a òrgan d’interlocució permanent entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Catalunya Exterior.

La Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat de Catalunya amb els catalans residents a l’exterior, i amb els catalans i les comunitats catalanes establerts fora del territori de Catalunya.

Per al compliment dels objectius plantejats en el marc d’aquesta llei, s’estableixen al Capítol IV els òrgans de relació amb les comunitats catalanes a l’exterior. En aquest sentit, l’article 21 de la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, estableix que el Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a l’exterior. Per la seva banda, l’article 22 de l’esmentada llei recull el suport del Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, a les trobades geogràfiques de comunitats catalanes a l’exterior, llurs federacions i les comunitats catalanes virtuals. La disposició derogatòria única de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, va derogar la Llei 18/1996, del 27 de setembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior on fins llavors (articles 15 a 21) estava regulat el Consell de les Comunitats Catalanes. Es fa doncs ara ineludible desenvolupar reglamentàriament la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, tal i com disposa l’article 21.3, per tal d’establir una nova regulació del Consell de la Catalunya Exterior com a òrgan d’interlocució permanent entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Catalunya Exterior, que contempli, entre d’altres aspectes, el funcionament, l’organització, la composició, les funcions i l’adscripció del Consell.

Per tot plegat, els problemes que pretén solucionar aquesta iniciativa legislativa són bàsicament, per una banda, proporcionar una nova regulació integral del Consell de la Catalunya Exterior, com a òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a l’exterior, i com a òrgan d’interlocució permanent entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Catalunya Exterior.


Preguntes per orientar les aportacions


Com hauria de ser la representació de les comunitats catalanes a l'exterior ?

Com creieu s'haurien de relacionar amb la Generalitat les comunitats catalanes ?

S'haurien de preveure altres objectius diferents als previstos ?


El que es decideix La regulació del Consell de la Catalunya Exterior
Qui hi participa Comunitat catalana resident a l'exterior
Com es decideix Text base i aportacions
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Unitat promotora Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea - Servei de la Catalunya Exterior
Disposa de retorn No
Data d'inici 18 de Desembre de 2019
Data de finalització 20 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-12-303

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consellcatexterior/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consellcatexterior/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

195

Seguidores