" class="part-icon-bars">

Projecte de decret del Consell de la Catalunya Exterior

#consellcatexterior Projecte de decret regulador del Consell de la Catalunya Exterior

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2020 - 25/02/2020
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)