" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana en el Projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament del Consell de la Catalunya Exterior

#consellcatexteriordecret Projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament del Consell de la Catalunya Exterior

Fase 2 de 2
Informe de Retorn a les aportacions i suggerències rebudes 16/11/2020 - 04/12/2020
Fases del procés

Canvis a "Proposta d’esmenes de la FIEC al Reglament de funcionament del Consell de la Catalunya Exterior"

Versions

Versió 1

Avatar: Federació Internacional d'Entitats Catalanes a l'Exterior Federació Internacional d'Entitats Catalanes a l'Exterior
10/11/2020 15:24
Versions 1 Torna a la proposta