" class="part-icon-bars">

Procés de participació sobre l'assessorament genètic

Opinions, necessitats i expectatives per a la millora del consell genètic a Catalunya

Fase 1 de 2
Fase participativa 02/01/2024 - 30/01/2024
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)