" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Canvis a "SALVEM BEGUR: Principis i idees fonamentals per constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Nuria Raventos Nuria Raventos
27/10/2022 10:19
Versions 1 Torna a la proposta