" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya


Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i rebre propostes de millora.
Especialment, interessa esbrinar si es comparteix l’anàlisi d’alternatives efectuada i la manera com es proposa de complir el mandat de la Llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral de crear el Conservatori del Litoral de Catalunya, amb els objectius de salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització, a partir de l'adquisició pública del sòl.


Preguntes per centrar les aportacions

  1. Com considereu que s’hauria d’articular el Conservatori del Litoral de Catalunya en el marc organitzatiu actual de l’Administració de la Generalitat?
  2. Esteu d’acord que, ateses les funcions atribuïdes per llei a l’Agència de la Natura de Catalunya, seria redundant crear un ens nou i representaria un malbaratament de recursos públics?
  3. Si s’adscriuen les funcions de conservatori a un ens afí, què creieu que convindria fer per garantir i donar visibilitat una acció específica i potent en el litoral?
  4. Quins actors haurien d’intervenir en la governança del Conservatori del Litoral de Catalunya?
  5. La gestió dels llocs, s’hauria de fer mitjançant acords de custòdia? Per què?
  6. Més enllà de l’adquisició pública, la restauració si escau i la gestió dels llocs, creieu que el Conservatori hauria de tenir alguna altra funció?


Grups als quals s’adreça la consulta

La consulta s’adreça al conjunt de la ciutadania atès que el litoral és una zona del territori d’interès general i utilitzada pel conjunt de la ciutadania.

No obstant això, d’acord amb el que estableix la Llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral, els actors especialment rellevants que es vol consultar són els següents:

  • els experts en matèria ambiental i territorial
  • les institucions i entitats relacionades amb la conservació del medi natural
  • els representants dels ens locals del litoral de Catalunya.


Altres formes de participació: Qüestionaris o sessions de debat

La Llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral determina, en la seva disposició addicional novena, que “el procés de creació del Conservatori del Litoral de Catalunya ha d'ésser participatiu i ha de comptar amb experts en matèria ambiental i territorial, entitats de conservació del medi natural i representants dels ens locals”.

Per tant, en paral·lel a aquesta consulta pública prèvia, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, amb la col·laboració de la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, ha organitzat un procés de participació previ. En concret: una sessió telemàtica informativa (6 de juliol de 2022) i dos tallers presencials de participació (12 i 14 de juliol de 2022).


Documentació addicional

Propostes Veure tots (13)

Que el Conservatori sigui un organisme públic independent.Seguir el model francès del...
El Conservatori del Litoral tingues un model de funcionar semblant al INCASOL:
No depengues de...
Salvem la Pineda d'en Gori proposa:
Que el conservatori sigui un organisme públic i independent,...
Les funcions principals són l’adquisició de sòl a les zones del litoral per la seva preservació,...
Veure tots (13)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Juliol de 2022
Data de finalització 01 de Desembre de 2022
Referència: II-PART-2022-07-526

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatori-litoral-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatori-litoral-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

12

Participants

79

Seguidores

38

Comentaris

13

Propostes

98

Adhesions