" class="part-icon-bars">

Ordre d'establiment del preu de venda bàsic i el factor de localització dels habitatges amb protecció oficial

Consulta sobre el projecte normatiu inicial de l'Ordre d'establiment del preu de venda bàsic i el factor de localització dels habitatges amb protecció oficial

Fase 2 de 2
Fase de retorn 07/07/2021 - 12/07/2021
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania en general i a les persones i organitzacions potencialment afectades per la norma proposada, és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de l’Ordre per la qual s’estableixen el preu de venda bàsic i el factor de localització aplicables per determinar el preu de venda màxim dels habitatges amb protecció oficial. 

Aquesta norma té per finalitat establir el preu de venda bàsic i els factors de localització i de característiques de l'habitatge que determinaran el preu de venda màxim d'un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb l’article 7.7 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, a través del qual es modifica l'article 83 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Fins a l’aprovació del Decret Llei 17/2019, l’establiment del preu de venda màxim aplicable als habitatges amb protecció oficial es definia mitjançant diversos mòduls, als quals s’aplicaven diverses àrees de localització. Amb l’aprovació d’aquesta iniciativa es dóna compliment a les previsions del Decret Llei, establint mitjançant aquesta Ordre els preus de venda màxims dels habitatges amb protecció oficial. Es parteix de la premissa que el nou model d'habitatges amb protecció oficial ha de satisfer les necessitats de la població, fent que el preu de venda màxim d'un habitatge amb protecció oficial sigui el resultat d'aplicar un factor de localització i un factor de característiques al preu de venda bàsic, representatiu del valor d'un habitatge de característiques estàndards en qualsevol punt del territori, calculat a partir d'un valor mínim del sòl no transformat urbanísticament proper a nucli de població i dels costos normals d'urbanització i d'edificació.

La consulta és oberta a tota la ciutadania, però es considera especialment important la participació de sectors econòmics, professionals i socials vinculats amb la promoció i gestió d’habitatge amb protecció oficial, sens perjudici del tràmit específic d’informació pública que s’efectuarà durant la tramitació de l’Ordre.

Per facilitar la participació es plantegen les preguntes següents:

  • Considereu que la determinació de l’import del preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial, així com dels diferents factors de localització s’adequa a l’objectiu que es vol assolir i a les problemàtiques que es volen resoldre amb aquesta norma?
  • Com valoreu la relació dels municipis que consten en l’Annex de l’Ordre?
  • Caldria considerar altres imports alternatius als proposats?

Tota la documentació relacionada amb aquest Projecte d’ordre es pot descarregar des de la web del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a la qual hi podreu accedir des de l’enllaç següent:

https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/ordre-habitatges-proteccio


Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 14 de Juny de 2021
Data de finalització 12 de Juliol de 2021
Referència: II-PART-2021-06-401

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-projecte-inicial-ordre-hpo/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-projecte-inicial-ordre-hpo/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

19

Seguidores