" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
Que es defineixin les funcions del Coordinador de Pla d’Estudis, especialment vers les...
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
Penso que el futur decret d'ESDAP ha de vetllar per la territorialitat actual d'ESDAP. Cal...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis, on la direcció...
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...