" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Veure les fases

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...
El Departament d’Educació i el de Universitats haurien d’acordar les PAU com a prova única, ja...
El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el compte:
· El...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....