" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Veure les fases

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
A Barcelona i Àrea metropolitana l’oferta no és equilibrada.
Hi ha molta oferta de...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
A partir de segon curs l'alumn@ es troba amb la realització de projectes coincidents amb el cicle...
En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba amb les mateixes...
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent superat les PAU, se...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa a la gestió de...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
Cal ampliar el termini de la consulta pública per comptar amb la participació real del...