" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pública prèvia vol donar a conèixer la voluntat de regular l’organització i la participació de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) mitjançant un projecte de decret que regularà la seva organització, participació i potenciació de l'oferta formativa com a centre singular.

Atès que la proposta de decret comportarà aprovar un decret que regularà, per primer cop, l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques, es demana l’opinió del professorat i de les entitats vinculades a les arts plàstiques i el disseny, per tal que tant el professorat, com les empreses i les organitzacions professionals del sector relacionades amb aquesta normativa puguin opinar i fer les seves aportacions al futur projecte de decret.

Es destaca la voluntat :

•         D’establir l’organització d’aquest centre singular

•         D’establir la participació interna i externa en aquest centre


Preguntes per orientar les aportacions

1.- Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Considereu adequat establir una organització i participació específica a l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya? En cas afirmatiu, quines necessitats haurien de satisfer aquesta organització i quin abast ha de tenir la participació?

4.- Considereu que la tipologia de formació que es dóna a l’Escola ja és suficient? Si considereu que no ho és, per què?

5.- Creieu que l’Escola ha de tenir un personal propi adscrit?

6.- Creieu que ha d’haver-hi una procediment específic de proveïment del personal de l’Escola diferent del general aplicable a tots els centres docents?

7.- Quins problemes heu detectat en relació amb el personal que presta actualment serveis a l’Escola?

8.- Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per assolir els objectius proposats?

Propostes Veure tots (48)

Que es defineixin les funcions del Coordinador de Pla d’Estudis, especialment vers les...
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
Veure tots (48)
El que es decideix La proposta de decret comporta aprovar un decret que regularà, per primer cop, l’Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat del professorat d’aquest ensenyaments.
Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Unitat promotora Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
Disposa de retorn
Data d'inici 08 de Abril de 2020
Data de finalització 05 de Juny de 2020
Referència: II-PART-2020-03-327

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consultaeducacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consultaeducacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

12

Participants

99

Seguidores

24

Comentaris

48

Propostes

87

Adhesions