" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

Canvis a "Reduir el temps de connexió a xarxa i la seva legalització un cop finalitzades les obres"

Versions

Versió 1

Avatar: Mario Mata Mario Mata
17/05/2023 18:04
Versions 1 Torna a la proposta