" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

Canvis a "Capacitat de connexió: el PLATER ha de tenir present que cal la participació del Ministeri i de REE"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Capacitat de connexió: el PLATER ha de tenir present que cal la participació del Ministeri i de REE"}
 • +{"ca"=>"Capacitat de connexió: el PLATER ha de tenir present que cal la participació del Ministeri i de REE"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Capacitat de connexió: el PLATER ha de tenir present que cal la participació del Ministeri i de REE"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Capacitat de connexió: el PLATER ha de tenir present que cal la participació del Ministeri i de REE"}

Cos

 • +["

  Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que els possibiliten: recurs, proximitat i capacitat de connexió, compatibilitat ambiental i urbanística i compatibilitat amb l’orografia.

  La tendència de REE de posar les subestacions a concurs, no deixa de ser una moratòria velada a nous projectes, que dificulta que es donin les 5 condicions per desenvolupar-los i fa complicat proposar un emplaçament. Cal diàleg amb el ministeri i REE

  "]
 • +["<p>Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han&nbsp;de tenir presents 5 aspectes clau que els possibiliten: recurs, proximitat i capacitat de connexió, compatibilitat ambiental i urbanística i compatibilitat amb l’orografia.</p><p>La tendència de REE de posar les subestacions a concurs, no deixa de ser una moratòria velada a nous projectes, que dificulta que es donin les 5 condicions per desenvolupar-los i fa complicat proposar un emplaçament. Cal diàleg amb el ministeri i REE</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que els possibiliten: recurs, proximitat i capacitat de connexió, compatibilitat ambiental i urbanística i compatibilitat amb l’orografia.

  La tendència de REE de posar les subestacions a concurs, no deixa de ser una moratòria velada a nous projectes, que dificulta que es donin les 5 condicions per desenvolupar-los i fa complicat proposar un emplaçament. Cal diàleg amb el ministeri i REE

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han&nbsp;de tenir presents 5 aspectes clau que els possibiliten: recurs, proximitat i capacitat de connexió, compatibilitat ambiental i urbanística i compatibilitat amb l’orografia.</p><p>La tendència de REE de posar les subestacions a concurs, no deixa de ser una moratòria velada a nous projectes, que dificulta que es donin les 5 condicions per desenvolupar-los i fa complicat proposar un emplaçament. Cal diàleg amb el ministeri i REE</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: EolicCat EolicCat
Versió creada el 01/06/2023 16:42