" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

Canvis a "Cal fomentar mesures que generin impactes socials positius"

Versions

Versió 2

Avatar: Gerard Campos Gerard Campos
27/06/2024 14:03
Versions 2 Torna a la proposta